Lovkommentarener en gennemgang af Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (AB 18).De første tre udgaver af denne bog byggede på AB 72 og de følgende fire på AB 92. Den nu foreliggende 8. udgave bygger på de reviderede vilkår AB 18. Derudover er der naturligvis taget.
Pris 990 kr.
Kategori: Bøger & blade - Bøger
Lovkommentarener en gennemgang af Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (AB 18). De første tre udgaver af denne bog byggede på AB 72 og de følgende fire på AB 92. Den nu foreliggende 8. udgave bygger på de reviderede vilkår AB 18. Derudover....
Pris 1056 kr.
Kategori: Bøger & blade - Books
Entreprise: Med kommentarer (Forfatter: Erik Hørlyck, Forlag: Djøf Forlag, Format: Hæftet, Type: Bog, ISBN: 9788757443127).
Pris 1017.5 kr.
Kategori: Bøger & blade - Bøger
»Entrepriseret« er en systematisk fremstilling af entrepriseretten.»Entrepriseret« har udover Byggeriets standardvilkår (AB 92) optrykt AB72 og relevante bilag.Bogen anvendes som lærebog på jurauddannelsens overbygning, men retspraksis er inddraget i et sådant omfang, at også praktikere kan have nytte af.
Pris 395 kr.
Kategori: Bøger & blade - Bøger
Denne bog omhandler de muligheder som entreprenører og bygherrer har for at kræve afleveringsfristerne udskudt i forhold til den aftalte tidsplan efter reglerne i navnlig AB 92 § 24. Reglerne....
Pris 109.95 kr.
Kategori: Bøger & blade - Entertainment - Books
FIDIC: International entrepriseret i et dansk perspektiv (Forlag: Gjellerup, Format: Indbundet, Type: Bog, ISBN: 9788713048335).
Pris 554.08 kr.
Kategori: Bøger & blade - Bøger
Den øgede internationalisering har i stadigt stigende omfang bevæget sig ind i entreprisesektoren, hvor større bygge- og anlægsopgaver ikke længere som en selvfølge gennemføres med nationale aktører. Med den øgede internationalisering følger også behovet for ensartede regelsæt for opgavens gennemførelse. Det.
Pris 298.95 kr.
Kategori: Bøger & blade - Bøger
Byggeriets faser og organisering beskriver faserne i byggeprojekter, gængse entreprise og samarbejdsformer, fx fagentreprisen, partnering eller OPP. Samtidig beskriver....
Pris 99.95 kr.
Kategori: Bøger & blade - Entertainment - Books
Kompendiet giver et systematisk og overskueligt overblik over retsområderne:• Entrepriseret• Rådgiverret• Udbudsret Kompendiet støtter forberedelsen til....
Pris 219.95 kr.
Kategori: Bøger & blade - Entertainment - Books
Thorlos Experia Mini besætning kører SocksGreat til brug over alle afstande og terræn. Thorlos Experia Mini besætning Running sokker. Entreprise....
Pris 48.95 kr.
Kategori: Lingeri - Sokker Herre
Martin Hilpert kombinerer konstruktion grammatik og avanceret corpusbased metoder i en ny måde at studere sprog skifte. Entreprise....
Pris 749 kr.
Kategori: Bøger & blade - Bøger Rejse og ferie
Denne nyskabende bog giver en grundig og omfattende guide til entrepriseret ved at blande sammen nedfældede love og socio-l....
Pris 289 kr.
Kategori: Bøger & blade - Bøger Videnskab, medicin og natur
Denne nyskabende bog giver en grundig og omfattende guide til entrepriseret ved at blande sammen nedfældede love og sociole....
Pris 349 kr.
Kategori: Bøger & blade - Bøger
Professor Torsten Iversen analyserer i sin afhandling dansk rets gældende principper for erstatningsberegning i kontraktsforhold særligt vedrørende ikke-opfyldelse af aftaler om køb, leje og entreprise. Spørgsmålet om erstatningens udmåling rummer en lang række vanskelige og uafklarede juridiske problemer,.
Pris 1649.95 kr.
Kategori: Bøger & blade - Bøger
AB92 er de almindeligt gældende betingelser i dansk entrepriseret. Med AB92 indførtes i AB92 § 46 et nyt system med sagkyndige beslutninger, der kan tage stilling til tvister om udbetalinger fra stillede sikkerheder og bygherrens tilbagehold i betalinger til entreprenøren.På grundlag af 10 års erfaringer med.
Pris 155.95 kr.
Kategori: Bøger & blade - Bøger
Elegant konkave isspand med Tang fra en række barware af livsnyderen. Stilfuld tilføjelse til ethvert bord eller bar. Dobbelt væg Entreprise....
Pris 289 kr.
Kategori: Diverse - Spande og køleskabe til afkøling af drikkevarer
V3