Lovkommentarener en gennemgang af Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (AB 18). De første tre udgaver af denne bog byggede på AB 72 og de følgende fire på AB 92. Den nu foreliggende 8. udgave bygger på de reviderede vilkår AB 18. Derudover....
Pris 1177 kr.
Kategori: Bøger & blade - Books
Denne nyskabende bog giver en grundig og omfattende guide til entrepriseret ved at blande sammen nedfældede love og socio....
Pris 409 kr.
Kategori: Bøger & blade - Bøger Forretning, finans og jura
Entreprise: Med kommentarer (Bog, Indbundet, Dansk) - Forfatter: Erik Hørlyck - Forlag: Djøf Forlag - ISBN-13: 9788757443127.
Pris 1017.5 kr.
Kategori: Bøger & blade - Bøger
.
Pris 30135 kr.
Kategori: Elartikler - Værktøj til EL - Diverse værktøj til El
Bogen er en gennemgang af Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (AB92).Fremstillingen er fortsat af håndbogskarakter, hvor forfatteren har haft lejlighed til dels at indarbejde den omfattende praksis, der er fremk.
Pris 775.95 kr.
Kategori: Bøger & blade - Business og læring
Denne bog omhandler de muligheder som entreprenører og bygherrer har for at kræve afleveringsfristerne udskudt i forhold til den aftalte tidsplan efter reglerne i navnlig AB 92 § 24. Reglerne....
Pris 109.95 kr.
Kategori: Bøger & blade - Entertainment - Books
.
Pris 46126.25 kr.
Kategori: Elartikler - Værktøj til EL - Diverse værktøj til El
Tidsfristforlængelse i entreprise (Bog, Paperback, Dansk) - Forfatter: Søren Vasegaard Andreasen - Forlag: Boggruppen ApS - ISBN-13: 9788792673008.
Pris 99 kr.
Kategori: Bøger & blade - Bøger
»Entrepriseret« er en systematisk fremstilling af entrepriseretten.»Entrepriseret« har udover Byggeriets standardvilkår (AB 92) optrykt AB72 og relevante bilag.Bogen anvendes som lærebog på jurauddannelsens overbygning, men retspraksis er inddraget i.
Pris 513.95 kr.
Kategori: Bøger & blade - Business og læring
FIDIC: International entrepriseret i et dansk perspektiv (Bog, Indbundet, Dansk) - Forfatter: Niels W. Brorson & Holger Schöer. - Forlag: Gjellerup - Emner: Bygge- og anlægssektoren, Byggebranchen, Anlægsbranchen, Entrepriseret - ISBN-13: 9788713048335.
Pris 554.1 kr.
Kategori: Bøger & blade - Bøger
Denne bog omhandler de muligheder som entreprenører og bygherrer har for at kræve afleveringsfristerne udskudt i forhold til den aftalte tidsplan efter reglerne i navnlig AB 92 § 24. Reglerne gælder dog i høj grad også, selvom AB 92 ikke er aftalt. Med u.
Pris 95.95 kr.
Kategori: Bøger & blade - Business og læring
Den øgede internationalisering har i stadigt stigende omfang bevæget sig ind i entreprisesektoren, hvor større bygge- og anlægsopgaver ikke længere som en selvfølge gennemføres med nationale aktører. Med den øgede internationalisering følger også behovet.
Pris 287.95 kr.
Kategori: Bøger & blade - Business og læring
Denne bog omhandler de muligheder som entreprenører og bygherrer har for at kræve afleveringsfristerne udskudt i forhold til den aftalte tidsplan efter reglerne i navnlig AB 92 § 24. Reglerne gælder dog i høj grad også, selvom AB 92 ikke er aftalt.Med ud.
Pris 97.95 kr.
Kategori: Bøger & blade - Business og læring
Bien que Jules Verne soit surtout connu pour ses romans d’aventure sérieux, il a également écrit des romans humoristiques, dans lesquels des voyages fort périlleux sont entrepris. Un de ceux-ci est "De la Terre à la Lune, trajet direct en 97 heures 20 minutes", dans lequel trois personnes veulent....
Pris 39 kr.
Kategori: Bøger & blade - Books
Ce Guide de Poche se base sur TOGAF(R) Version 9.2 Entreprise Edition et il fait autorite en la matiere car il en reprend des elements de documentation.En introduisant de maniere concise TOGAF(R), sa lecture ne necessite pas d'avoir des connaissances prealables sur l'architecture d'entreprise.Ce....
Pris 162 kr.
Kategori: Bøger & blade - Books
CE guide de Poche Se base sur togafr version 9,1 Entreprise Edition et Il fait udføres en La matiere bil Il en reprend des Elements....
Pris 209 kr.
Kategori: Bøger & blade - Bøger
Kompendiet giver et systematisk og overskueligt overblik over retsområderne:• Entrepriseret• Rådgiverret• Udbudsret Kompendiet støtter forberedelsen til....
Pris 229.95 kr.
Kategori: Bøger & blade - Entertainment - Books
Byggeriets faser og organisering beskriver faserne i byggeprojekter, gængse entreprise og samarbejdsformer, fx fagentreprisen, partnering eller OPP. Samtidig beskriver bogen....
Pris 109.95 kr.
Kategori: Bøger & blade - Entertainment - Books
AB92 er de almindeligt gældende betingelser i dansk entrepriseret. Med AB92 indførtes i AB92 § 46 et nyt system med sagkyndige beslutninger, der kan tage stilling til tvister om udbetalinger fra stillede sikkerheder og bygherrens tilbagehold i betalinger.
Pris 150.95 kr.
Kategori: Bøger & blade - Business og læring
V3