|
|
|
|
|
|
|
|
Lån  


 

Romantikken er en betegnelse på en æstetisk tankestrømning inden for den europæiske kultur. Den begyndte fra starten af 1800-tallet og varede til realismen og naturalismen, eller for musikkens vedkommende impressionismen. Tidligere anvendtes betegnelsen nyromantikken. Dengang betød romantikken middelalderen. De romantiske bevægelser, som foregreb den egentlige opblomstring i 1800-tallet, kaldes førromantik og nyklassicisme. Romantikken er mangetydig, men det er alment accepteret at en ny strømning i ideer og æstetik før 1800 kaldes romantikken. Særlig inden for kunst-, litteratur-, musik-, videnskabs- og filosofihistorie.
Romantikken opstod som reaktion mod den fornuftstro materialisme og det mekaniske verdensbillede, som gjaldt inden for kulturen under Oplysningstiden. Til forskel fra oplysningen, som betonede fornuften, hævdede romantikerne at det var følelsen der var kernen i tilværelsen.
Romantikken vendte sig også imod klassicismens regler. De gik tilbage til Platon og Plotin, og vandt tilhængere blandt mystikere og følelsesmennesker. Studiet af sjælen og metafysiske spekulationer kombineredes med et nyt syn på kunstneren som et skabende geni. Formerne, som havde været bundne, løstes op, og en større individualitet blev tilladt. Intellektets betydning aftog til fordel for den indre subjektive oplevelse, fantasi og følelse. Under romantikken opstod såvel nationalisme som orientalisme og eksotisme.
Som kulturstrømning var romantikken stærkest i Tyskland, Frankrig og Storbritannien. Skønt der forekom en omfattende påvirkning mellem disse lande, udvikledes tre distinkte bevægelser inden for romantikken med centrum der..... læs mere fra menuen


Kategorier på sider:

Bøger
 
 
 Du er her: Romantikken - Kultur Romantikken - - Hvad er Romantikken en et   

Der tages intet ansvar for oplysningerne på denne side. Siden kan kun betragtes som vejledende.