|
|
|
|
|
|
|
|
Lån  


 

Naturvidenskab er en akademisk aktivitet som tager sigte på at give en objektiv beskrivelse af og forklaring på fænomener og processer i naturen.

Naturvidenskab er en akademisk aktivitet som tager sigte på at give en objektiv beskrivelse af og forklaring på fænomener og processer i naturen. På universiteterne hører fagene astronomi, biologi, fysik, geografi, geologi og kemi ind under det naturvidenskabelige fakultet. Det samme gælder matematik og i nyere tid datalogi, selv om de i kraft af deres genstandsområde og metode ikke er naturvidenskabelige. Omvendt har medicin sit helt eget fakultet, selv om studiet af menneskekroppen kan opfattes som en (højt specialiseret) underdisciplin af biologien. I nutiden vokser tværfaglige discipliner som f.eks. nanoteknologi frem.

Der er et snævert samspil mellem naturvidenskabelige landvindinger og teknologisk udvikling. Til tider har praktiske udfordringer drevet naturvidenskaben fremad. Det gælder f.eks. konstruktionen af kraftvarmemaskiner under industrialiseringen i 1700-tallets England. Andre gange har naturvidenskabelig erkendelse medført etableringen af nye erhvervsgrene. Det gælder f.eks. opdagelsen af DNA-molekylet der via molekylærbiologien ligger til grund for bioteknologien.

Selv om den moderne naturvidenskabsmand eller -kvinde er nødt til at være højt specialiseret for at kunne gøre sig forhåbning om at producere ny viden, kan man fortsat tale om et samlet naturvidenskabeligt verdensbillede, og nogle har sågår forsøgt at opstille en kanon over de væsentligste naturvidenskabelige teorier og opdagelser.


»Mest solgte netop nu:

Geologi
Geologi (fra græsk γη (ge) - jorden λογος (logos) - videnskab) er læren om jordens fysiske struktur, f.eks. om de forskellige jordlag, jordens aktivitet f.eks. om vulkaner og jordskælv, og om jordens historie, f.eks. om de forskellige istider og om hvordan de ændrede landskabet.

En person der beskæftiger sig professionelt med geologi kaldes geolog..... læs mere fra menuen
natur fag naturvidenskab

Kategorier på sider:

Netbutikker Kemi Fysik Biologi Astronomi Naturfag bøger Geologi Geografi Rejser og Ferie Kampagnetilbud Fagbøger
 
 
 Du er her: Naturfag - Natur Naturfag - - Hvad er Naturfag en et  natur fag naturvidenskab 

Der tages intet ansvar for oplysningerne på denne side. Siden kan kun betragtes som vejledende.