Bogen er en gennemgang af Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (AB92). Fremstillingen fortsat en håndbogskarakter, hvor forfatteren har haft lejlighed til....
Pris 1019.95 kr.
Kategori: Bøger & blade - Entertainment - Books
.
Pris 633 kr.
Kategori: Bøger & blade -
Entreprise: almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og (Forfatter: Erik Hørlyck, Forlag: Jurist- og Økonomforbundet, Format: Indbundet, Type: Bog, ISBN: 9788757432428).
Pris 971.25 kr.
Kategori: Bøger & blade - Bøger
Bogen er en gennemgang af Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (AB92).Fremstillingen er fortsat af håndbogskarakter, hvor forfatteren har haft lejlighed til dels at indarbejde den omfattende praksis, der er fremkommet siden 6. udgave fra 2009 og dels at nuancere og.
Pris 840 kr.
Kategori: Bøger & blade - Bøger
Bogen er en gennemgang af Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (AB92).Fremstillingen fortsat en håndbogskarakter, hvor forfatteren har haft lejlighed til dels at indarbejde den omfattende praksis, der er fremkommet siden 6. udgave fra 2009 og dels at nuancere og.
Pris 1119.95 kr.
Kategori: Bøger & blade - Bøger
.
Pris 1468 kr.
Kategori: Bøger & blade -
.
Pris 1275 kr.
Kategori: Bøger & blade -
.
Pris 779 kr.
Kategori: Bøger & blade -
.
Pris 902 kr.
Kategori: Bøger & blade -
.
Pris 510 kr.
Kategori: Bøger & blade -
.
Pris 1062 kr.
Kategori: Bøger & blade -
Den øgede internationalisering har i stadigt stigende omfang bevæget sig ind i entreprisesektoren, hvor større bygge- og anlægsopgaver ikke længere som en selvfølge gennemføres med nationale aktører. Med den øgede internationalisering følger også behovet for ensartede regelsæt for opgavens gennemførelse. Det.
Pris 298.95 kr.
Kategori: Bøger & blade - Bøger
Denne bog omhandler de muligheder som entreprenører og bygherrer har for at kræve afleveringsfristerne udskudt i forhold til den aftalte tidsplan efter reglerne i navnlig AB 92 § 24. Reglerne....
Pris 109.95 kr.
Kategori: Bøger & blade - Entertainment - Books
FIDIC: International entrepriseret i et dansk perspektiv (Forlag: Gjellerup, Format: Indbundet, Type: Bog, ISBN: 9788713048335).
Pris 554.08 kr.
Kategori: Bøger & blade - Bøger
.
Pris 395 kr.
Kategori: Bøger & blade -
.
Pris 85 kr.
Kategori: Bøger & blade -
.
Pris 264 kr.
Kategori: Bøger & blade -
.
Pris 264 kr.
Kategori: Bøger & blade -
.
Pris 437 kr.
Kategori: Bøger & blade -
V3